Scroll

Twój partner w utylizacji zużytej elektroniki razem zadbajmy o środowisko

Dla firm, instytucji

Od firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów gospodarczych odbieramy odpady zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, oraz pozostałe odpady, do których zbierania uprawnia nas decyzja środowiskowa.

Odpady odbieramy własnym transportem z miejsca ich składowania w terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą, zwykle nie dłuższym jak 10 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. W chwili odbioru odpadów przejmujemy za nie odpowiedzialność a odbiór potwierdzony jest na Karcie Przekazania Odpadu.

Zebrane odpady są poddawane segregacji w naszych magazynach a następnie przekazywane do utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującym prawem.

Koszt odbioru odpadu ustalany jest indywidualnie, uzależniony jest od rodzaju, ilości odpadów oraz odległości ich transportu.

Zaufali nam

projekt i wykonanie Interactive Techonolgy