Centrum Utylizacji LUKDAR jest firmą przyczyniającą się do ochrony środowiska. Poprzez swoją działalność wpływamy na czystość otaczającego nas świata.

Dzięki utylizacji i recyklingowi zużytej elektroniki, ograniczamy jej szkodliwy wpływ na środowisko, oraz zwiększamy ilość materiałów wtórnych wprowadzanych na rynek.

Swoje usługi w zakresie odbioru odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dedykujemy dużym przedsiębiorstwom, małym firmom, instytucjom, osobom prywatnym - wszystkim tym, którzy poszukują bezpiecznego dla środowiska, zgodnego z prawem sposobu pozbywania się tego typu odpadów.

Jako jedni z nielicznych skupiamy się nie tylko na wyniku ekonomicznym firmy, ale swoim wsparciem otaczamy stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność na obszarze Polski.